Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 19 februari 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Prop. J.G. Macdaniel - Nieuw-Lekkerland
Thema: Jezus vertelt..., Jezus wijst.... en Jezus: Men noemt......
Schriftlezing: Psalm 118 vers 20 - 29, Mattheüs 21 vers 33 -46
Tekst voor de prediking: Mattheüs 21 vers 42

Collectes:

1. Diaconie: GlobalRize
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
122 vers 1 en 3
Psalm
22 vers 1 en 2
Psalm
65 vers 1
Psalm
118 vers 11 en 14
Psalm
62 vers 1
Psalm
118 vers 1

Punten:

1. Jezus vertelt een gelijkenis

2. Jezus wijst op de Schriften

3. Jezus: men noemt Zijn Naam Wonderlijk

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor: stichting GlobalRize.

Stichting GlobalRize Nederland heeft als doel wereldwijd christenen te helpen groeien in hun geloof en kerken te helpen zich te vermenigvuldigen.

GlobalRize doet dit met name via het internet. Meer dan de helft van de wereldbevolking maakt namelijk gebruik van het internet.

Via Facebook, Twitter, Instagram en websites is het gemakkelijk om contacten te leggen en te onderhouden.

GlobalRize gelooft dat het internet een geschenk is om het Evangelie te kunnen delen.

Daarom plaatsen zij berichten via de sociale media en begeleiden zij mensen die meer over het geloof willen weten.

En het werkt! Mensen uit ruim 170 landen zien de boodschap, reageren en komen tot geloof.

Van harte het werk van deze stichting bij u en jou aanbevolen.