Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 19 maart 18:30 - 20:00

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
Dankzegging voor het Heilig Avondmaal
Schriftlezing: Johannes 6 vers 53 - 58 en 67 - 69, 1 Johannes 1 vers 5 - 2 vers 2
Tekst voor de prediking: Zondag 51 - Een ernstig en blij gebed

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
130 vers 1 en 3
WeerklankLied
159 vers 1 - 7
Psalm
65 vers 1 en 2
Psalm
130 vers 2 en 4
Psalm
103 vers 5 en 6
WeerklankLied
416 vers 1, 2 en 3