Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 19 mei 09:45 - 11:15

Info

Voorganger: Ds. A. W. van der Plas - Waddinxveen
Thema:
1e Pinksterdag -
Schriftlezing: Handelingen 2 vers 1 - 21
Tekst voor de prediking: vers 1-2

Collectes:

1. Diaconie: Pinkster zending collecte GZB
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Pinkerliederen
zie onderstaande link
Psalm
118 vers 12
Psalm
119 vers 86
Weerklanklied
193 vers 2, 3 en 4
Weerklanklied
194 vers1 en 3
Psalm
87 vers 3 en 4