Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 19 mei 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Pinksteren leidt tot bekering
Schriftlezing: Handelingen 2 vers 1 - 41
Tekst voor de prediking: vers 37-41

Collectes:

1. Diaconie: Pinkster zending collecte GZB
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
105 vers 4 en 6
Weerklanklied
201 vers 1 - 6
Psalm
119 vers 3
Weerklanklied
200 vers 1 - 4
Psalm
16 vers 6
Psalm
22 vers 12, 13 en 14