Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 19 juni 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Prop. A. A. Teeuw - Ridderkerk
Thema: Welke gaven heeft u/heb jij?
Schriftlezing: Efeze 4 vers 7 - 16
Tekst voor de prediking: Vers 7

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
49 vers 1 en 2
Psalm
Psalm
95 vers 1 en 4
Psalm
145 vers 3
Psalm
68 vers 9 en 13
Psalm
37 vers 2 en 3
Avondzang
vers 4 en 7