Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 19 november 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. C. Budding - Goudswaard
Thema: “Alleen Jezus macht geeft troost en kracht!”
Schriftlezing: Johannes 5 vers 1 -18
Tekst voor de prediking: vers 5-9

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
52 vers 6 en 7
Psalm
56 vers 4 en 5
WeerklankPsalm
143 vers 9
Psalm
25 vers 6 en 8
Psalm
103 vers 7
WeerklankLied
505 vers 1 en 2