Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 20 februari 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Missionair leven
Schriftlezing: Mattheüs 10 vers 11-20
Tekst voor de prediking: vers 26 en 27

Collectes:

1. Diaconie: IZB
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
26 vers 5
Psalm
66 vers 8
Psalm
6 vers 2
Psalm
49 vers 1
Psalm
89 vers 7
Psalm
40 vers 4

De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor het werk van de IZB ( Vereniging voor zending in Nederland)

Geen zending in veraf gelegen streken in de wereld, maar deze keer voor zending in ons eigen land.

IZB is een missionaire organisatie binnen de protestantse kerk in Nederland.

De IZB stimuleert, adviseert met toerusting-cursussen en materiaal aan gemeenten die daarom verzoeken.

Ook zijn in grotere steden verschillende missionaire werkers werkzaam met steun van de IZB.

Van harte het werk van deze organisatie aanbevolen in uw gebed en gave.