Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 20 februari 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. J.A.C. Olie - Delft
Thema:
Schriftlezing: Mattheüs 5 vers 38 - 48
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: IZB
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
28 vers 6
Psalm
37 vers 2
Psalm
49 vers 2
Psalm
26 vers 1
Psalm
26 vers 11
Psalm
135 vers 2

De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor het werk van de IZB ( Vereniging voor zending in Nederland)

Geen zending in veraf gelegen streken in de wereld, maar deze keer voor zending in ons eigen land.

IZB is een missionaire organisatie binnen de protestantse kerk in Nederland.

De IZB stimuleert, adviseert met toerusting-cursussen en materiaal aan gemeenten die daarom verzoeken.

Ook zijn in grotere steden verschillende missionaire werkers werkzaam met steun van de IZB.

Van harte het werk van deze organisatie aanbevolen in uw gebed en gave.