Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 20 maart 16:00 - 17:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Zelfverloochening
Viering en dankzegging Heilig Avondmaal
Schriftlezing: Mattheüs 16 vers 13 - 28
Tekst voor de prediking: vers 24

Collectes:

1. Diaconie: Shaare Zedek
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst en extra collecte
3. Kerk (extra): Avondmaals schalen St. CRR

Psalmen / Liederen

Psalm
31 vers 19
Psalm
9 vers 1 en 2
Psalm
116 vers 7 en 8
Tafel lezing
Johannes 18 vers 37
Tafel Psalm
86 vers 6
Psalm
19 vers 9 en 19
Psalm
17 vers 3
Psalm
35 vers 13

Deze Avondmaalszondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor Shaare Zedek.
Voor de ouderen uit onze gemeente is hierover afgelopen donderdag op de ouderencontactmiddag een presentatie gehouden.
Dit ziekenhuis in Jeruzalem ontvangt nauwelijks steun vanuit de overheid en is daarom grotendeels afhankelijk van donaties en giften.
Laten we daarom dit ziekenhuis dan ook van harte financieel ondersteunen.

De offerschalen op de Avondmaalstafel zijn bestemd voor de stichting CRR.
De CRR probeert op dit moment samen met andere stichtingen te voorzien in de grote nood die nu heerst in Oekraïne.
Laten we de bevolking van Oekraïne gedenken in onze gebeden en ruim voorzien van middelen die nodig zijn.
Deze beide collecte van harte bij u en jou aanbevolen.