Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 21 april 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Prop. A. A. Teeuw - Ridderkerk
Thema: 500 broeders: genoeg bewijs?
Schriftlezing: 1 Korinthe 15 vers 1-11
Tekst voor de prediking: vers 6

Collectes:

1. Diaconie: De Hoop
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
98 vers 1 en 4
Psalm
19 vers 1 en 2
Psalm
11 vers 4
Weerklankpsalm
21 vers 3, 4 en 5
Psalm
22 vers 16
Weerklanklied
170 vers 1, 2 en 3
Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor: De Hoop ggz.
De Hoop ggz biedt hulp bij zowel milde problematiek als bij ernstige problematiek. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Omdat ieder mens anders is, zoeken zij in overleg met jou welke hulp het beste bij jouw hulpvraag past. In de vorm van therapeutische gesprekken, medicatie of een combinatie daarvan. In individuele gesprekken, samen met je partner of gezin, of in een groep. De Hoop ggz zoekt naar wat nodig is om herstel te vinden. Naast behandeling kan het dan soms juist ook gaan om hulp bij het weer aan het werk gaan, begeleiding in je thuissituatie, hulp bij het vinden van lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen.
Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.