Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 21 april 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. W. van der Plas - Waddinxveen
Thema:
Schriftlezing: 1 Korinthe 15 vers 1-11 en 50-58
Tekst voor de prediking: vers 58

Collectes:

1. Diaconie: De Hoop
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
99 vers 2 en 5
Psalm
93 vers 1 en 4
Psalm
86 vers 6
Weerklanklied
277 vers 1 en 2
Weerklanklied
455 vers 1 en 2
Psalm
89 vers 3
Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor: De Hoop ggz.
De Hoop ggz biedt hulp bij zowel milde problematiek als bij ernstige problematiek. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Omdat ieder mens anders is, zoeken zij in overleg met jou welke hulp het beste bij jouw hulpvraag past. In de vorm van therapeutische gesprekken, medicatie of een combinatie daarvan. In individuele gesprekken, samen met je partner of gezin, of in een groep. De Hoop ggz zoekt naar wat nodig is om herstel te vinden. Naast behandeling kan het dan soms juist ook gaan om hulp bij het weer aan het werk gaan, begeleiding in je thuissituatie, hulp bij het vinden van lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen.
Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.