Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 21 mei 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Dr. M. van Campen - Ede
Thema:
Schriftlezing: Joel 2 vers 28-32, Handelingen 1 vers 1- 14
Tekst voor de prediking: Handelingen 1 vers 4 en 5

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
141 vers 2 en 3
Psalm
123 vers 1 en 2
Gebed des
Heeren vers 6
WeerklankLied
187 vers 1, 2 en 3
Psalm
130 vers 3 en 4
WeerklankLied
59 vers 1, 2 en 3