Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 21 mei 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. W. F. Jochemsen - Goudriaan
Thema:
Schriftlezing: Psalm 68 vers 10 - 25, Efeze 4 vers 8 - 13
Tekst voor de prediking: Psalm 68 vers 19

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
148 vers 1 en 4
Psalm
122 vers 1 en 2
WeerklankLied
188 vers 1
Psalm
78 vers 30 en 31
Psalm
68 vers 9 en 10
WeerklankLied
384 vers 1 en 2