Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
dinsdag 22 februari 11:00 - 12:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema:
Huwelijks bevestiging van Marco de Gans en Denise Gerritsen
Schriftlezing: Mattheüs 13 vers 1 - 9, 31 - 35 en 44 - 46
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie:
2. Kerk:

Psalmen / Liederen

Psalm
110 vers 1 en 3
Psalm
vers 4
Psalm
8 vers 1 en 4
Weerklank
455 vers 1 en 4
Psalm
134 vers 2
Psalm
134 vers 3
Psalm
118 vers 14
Weerklank
356 vers 1 - 4