Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 22 mei 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Velig bij de overwinnende Christus
Schriftlezing: Romeinen 8 vers 18-39
Tekst voor de prediking: Vers 34

Collectes:

1. Diaconie: Jemima
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
38 vers 21
Psalm
33 vers 1 en 9
Psalm
6 vers 4 en 9
Psalm
74 vers 10, 11 en 12
Psalm
89 vers 3
Psalm
66 vers 2 en 3