Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 22 september 18:30 - 20:00

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema:
Dankzegging op het Heilig Avondmaal
Schriftlezing:
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie:
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
Psalm
Psalm
Psalm
Psalm
Psalm