Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 23 april 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. P. G. Oskamp - Waverveen
Thema: Verwijtbaar ongeloof
Schriftlezing: Markus 16 vers 9 - 20, Jakobus 1 vers 1 - 8
Tekst voor de prediking: Markus 16 vers 14

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
139 vers 4 en 5
Psalm
96 vers 1 en 2
Psalm
111 vers 6
Psalm
119 vers 9 en 65
WeerklankPsalm
139 vers 10 en 11
Psalm
108 vers 2