Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 23 juli 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. K. H. Bogerd - Wouterswoude
Thema: De weigering van koningin Vasthi krijgt een weerzinwekkend gevolg...
Schriftlezing: Esther 1 vers 10-15
Tekst voor de prediking: tekst vers 13-15

Collectes:

1. Diaconie: St. Schuilplaats Sliedrecht.
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
20 vers 1 en 3
Psalm
119 vers 1 en 12
WeerklankLied
364 vers 1 en 2
Psalm
58 vers 7 en 8
Psalm
56 vers 5
Psalm
119 vers 28 en 31

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor St. Schuilplaats Sliedrecht.

St. Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke hulpverleningsorganisatie met het hoofdkantoor in Veenendaal.

Er zijn ook meerdere regiokantoren, voor onze regio is dat het kantoor van DMW (Diaconaal Maatschappelijk Werk) te Sliedrecht.

Het doel van de Stichting is het verlenen van hulp aan personen die in psychosociale nood verkeren.

De medewerkers spannen zich in concreet en praktisch te werken vanuit een Christelijke identiteit.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.