Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 23 oktober 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. P.C.H Kleinbloesem - Goudswaard
Thema:
Schriftlezing: Filemon
Tekst voor de prediking: vers 12

Collectes:

1. Diaconie: Op weg met de ander
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
86 vers 3 en 6
Psalm
119 vers 62 en 78
Psalm
127 vers 2
Psalm
103 vers 2, 3 en 6
Lied Weerklank
301 vers 6
Psalm
107 vers 1

De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor de stichting Op weg met de ander.

Het doel van deze stichting is de christelijke gemeente bewust te maken van de plaats die mensen met een handicap innemen in gemeente en maatschappij.

Zij bieden hulp aan mensen met een beperking en/of hun ouders en verzorgers bij werk, inkomen, wonen en welzijn.

Deze collecte van harte bij u en jou aanbevolen.