Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 24 maart 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. G. Herwig - Hoge Hexel
Thema: Jezus’ lijden en Zijn engelen!
Schriftlezing: Matth. 4 : 8 – 11 en 26 : 51 – 56
Tekst voor de prediking: Matth. 26 : 53

Collectes:

1. Diaconie: Stichting Ontmoeting
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
143: 10 en 11
Psalm
103 : 10 en 11
Psalm
103 : 2
Psalm
148 : 1 en 2
Psalm
34 : 4
Weerklanklied
479 : 1 en 2

Deze zondag heeft de diaconiecollecte als bestemming: Stichting Ontmoeting. Deze stichting geeft op basis van christelijke naastenliefde professionele hulp aan dak- en thuislozen. Ontmoeting zet zich met hart en ziel in voor de medemens.
Vastgelopen mensen worden door deze stichting ondersteund, om zo hun leven weer op orde te krijgen. Zij leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en ook de juiste keuzes te maken. Ook door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden, of door ondersteunende taken te verrichten. Zo krijgen deze mensen weer perspectief in hun leven. Dankzij heel veel vrijwilligers en medewerkers kunnen zij deze missie uitvoeren. Van harte het werk van deze stichting bij u en jou aanbevolen.