Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 24 maart 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. J. C. Klein - Bleskensgraaf
Thema:
Schriftlezing: Johannes 11: 1 - 46
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: Stichting Ontmoeting
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
22: 3, 4
Psalm
3: 2, 3
Psalm
96: 3
Psalm
68: 1, 2
Psalm
68: 9
Psalm
107: 7

Deze zondag heeft de diaconiecollecte als bestemming: Stichting Ontmoeting. Deze stichting geeft op basis van christelijke naastenliefde professionele hulp aan dak- en thuislozen. Ontmoeting zet zich met hart en ziel in voor de medemens.
Vastgelopen mensen worden door deze stichting ondersteund, om zo hun leven weer op orde te krijgen. Zij leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en ook de juiste keuzes te maken. Ook door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden, of door ondersteunende taken te verrichten. Zo krijgen deze mensen weer perspectief in hun leven. Dankzij heel veel vrijwilligers en medewerkers kunnen zij deze missie uitvoeren. Van harte het werk van deze stichting bij u en jou aanbevolen.