Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 24 april 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. W. van Vreeswijk - Rouveen
Thema: Gulzig of met mate
Schriftlezing: Prediker 5 vers 17-19 + Mattheüs 4 vers 1-4 + Filippenzen 3 vers 17-21
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: De Hoop
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
43 vers 3
Psalm
63 vers 1 en 2
Psalm
119 vers 3
Psalm
119 vers 19 en 67
Avondzang
vers 4 en 5
Avondzang
vers 7

Ik wil nog 1 keertje in de verkondiging stilstaan bij een hoofdzonde.. en wel de gulzigheid.

Het thema is dan ook: gulzig of met mate.