Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 24 juli 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Vuuren - Capelle a/d IJssel
Thema: Een blijmoedig getuigenis
Schriftlezing: Handelingen 26 vers 1 - 29
Tekst voor de prediking: vers 24 - 29

Collectes:

1. Diaconie: Schuilplaats Sliedrecht DMW
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
61 vers 1 en 3
Psalm
84 vers 1 en 3
Psalm
119 vers 23
Psalm
32 vers 3 en 5
Psalm
73 vers 12 en 14
Psalm
145 vers 2

Thema: Een blijmoedig getuigenis.

drie punten:

  1. De aanleiding.
  2. de uitbreiding.
  3. de onderscheiding.

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor St. Schuilplaats Sliedrecht.
St. Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke hulpverleningsorganisatie met het hoofdkantoor in Veenendaal.
Er zijn ook meerdere regiokantoren, voor onze regio is dat het kantoor van DMW (Diaconaal Maatschappelijk Werk) te Sliedrecht.
Het doel van de Stichting is het verlenen van hulp aan personen die in psychosociale nood verkeren.
De medewerkers spannen zich in concreet en praktisch te werken vanuit een Christelijke identiteit.
Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.