Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 24 juli 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Het beminnen van de Waarheid
De waarheid zowel principieel als praktisch
Schriftlezing: Jacobus 3
Tekst voor de prediking: Zondag 43

Collectes:

1. Diaconie: Schuilplaats Sliedrecht DMW
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
62 vers 4 en 5
Psalm
140 vers 1, 7 en 13
Psalm
52 vers 7
Psalm
15 vers 1, 2 en 3
Psalm
19 vers 7
Psalm
119 vers 16, 22 en 39

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor St. Schuilplaats Sliedrecht.

St. Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke hulpverleningsorganisatie met het hoofdkantoor in Veenendaal.

Er zijn ook meerdere regiokantoren, voor onze regio is dat het kantoor van DMW (Diaconaal Maatschappelijk Werk) te Sliedrecht.

Het doel van de Stichting is het verlenen van hulp aan personen die in psychosociale nood verkeren.

De medewerkers spannen zich in concreet en praktisch te werken vanuit een Christelijke identiteit.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.