Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 24 september 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Hou vol
Opening winterwerk 2023 - 2024
Schriftlezing: Lukas 17 vers 20 - 18 vers 8
Tekst voor de prediking: Lukas 18 vers 1 - 8

Collectes:

1. Diaconie: Noodhulpcollecte voor Libië en Marokko via de ZOA
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
19 vers 1 en 5
WeerklankLied
467 vers 1, 4 en 5
Psalm
77 vers 1
Psalm
31 vers 1, 2 en 3
WeerklankLied
515 vers 1, 2 en 3
Psalm
146 vers 8