Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 24 september 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. S. J. van der Vlies - Rotterdam
Thema:
Schriftlezing: Filippenzen 2 vers 19-23, 1 Timotheüs 1
Tekst voor de prediking: 1 Timotheüs

Collectes:

1. Diaconie: Noodhulpcollecte voor Libië en Marokko via de ZOA
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
19 vers 1 en 5
Psalm
111 vers1
Psalm
111 vers 2 en 3
Psalm
111 vers 4, 5 en 6
WeerklankLied
460 vers 1, 2 en 3
WeerklankLied
267 vers 1, 5 en 6