Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 24 december 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. L. Hak IJzerdoorn
Thema: Als wachten lang duurt
Schriftlezing: Habakuk 2 vers 1 – 20
Tekst voor de prediking: vers 3b

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
64 vers1 en 10
Psalm
25 vers 2
Psalm
6 vers 3 en 9
Psalm
74 vers 10. 15, 19 en 20
Psalm
130 vers 3
Psalm
65 vers 1

Vragen bij de preek:

  1. De profeet Habakuk kennen we misschien om 1 of 2 teksten? Welke kent u/jij?

2-In welke situatie profeteert Habakuk? Wat zijn de twee klachten die hij uit? (lees in H.1)

  1. Welke antwoord geeft God eerst? (H.1)

  1. Hoe blijkt in het 2e antwoord (H.2) dat God geduldig en genadig is? Wat vraagt God van ons?

  1. Advent is verwachting van Jezus komst.

Welke 2 uitwerkingen profeteert Habakuk door Jezus komst?

Welke 3 zegeningen belooft God als we Jezus Christus door geloof verwachten?