Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 25 februari 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Prof. dr. A. de Reuver - Waddinxveen
Thema: Zie, de Mens.
Schriftlezing: Psalm 69: 8-10; Joh. 18: 28 - 19:7; 2 Kor. 5: 18-21
Tekst voor de prediking: Johannes 19: 5

Collectes:

1. Diaconie: IZB (zending in Nederland)
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
84 vers 4 en 6
Psalm
116 vers 1, 2 en 3
Psalm
119 vers 72
Psalm
89 vers 9, 12 en 18
Weerklanklied
157 vers 1, 3 en 4
Weerklanklied
152 vers 1, 2 en 4

De diaconiecollecte zal deze zondag bestemd zijn voor het werk van de IZB ( Vereniging voor zending in Nederland)
Geen zending in veraf gelegen streken in de wereld, maar deze keer voor zending in ons eigen land.
IZB is een missionaire organisatie binnen de protestantse kerk in Nederland.
De IZB stimuleert, adviseert met toerusting-cursussen en materiaal aan gemeenten die daarom verzoeken.
Ook zijn in grotere steden verschillende missionaire werkers werkzaam met steun van de IZB.
Van harte het werk van deze organisatie aanbevolen in uw gebed en gave.