Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 25 februari 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. de Lange - Nieuw-Lekkerland
Thema: Jezus de bejubelde en bedroefde Koning
Schriftlezing: Lukas 19 : 28 – 44
Tekst voor de prediking: Lukas 19 : 38a en 41

Collectes:

1. Diaconie: IZB (zending in Nederland)
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
72 vers 2 en 7
Psalm
122 vers 3
Psalm
30 vers 3 en 8
Weerklankpsalm
2 vers 3 en 4
Psalm
95 vers 4
Psalm
118 vers 10 en 13

De diaconiecollecte zal deze zondag bestemd zijn voor het werk van de IZB ( Vereniging voor zending in Nederland)
Geen zending in veraf gelegen streken in de wereld, maar deze keer voor zending in ons eigen land.
IZB is een missionaire organisatie binnen de protestantse kerk in Nederland.
De IZB stimuleert, adviseert met toerusting-cursussen en materiaal aan gemeenten die daarom verzoeken.
Ook zijn in grotere steden verschillende missionaire werkers werkzaam met steun van de IZB.
Van harte het werk van deze organisatie aanbevolen in uw gebed en gave.