Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 25 september 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. P. Vernooij - Lekkerkerk
Thema: Joses Barnabas, zoon van vertroosting
Schriftlezing: Numerie 18 vers 230-24 en Handelingen 4 vers 32-37
Tekst voor de prediking: Handelingen 4 vers 36-37

Collectes:

1. Diaconie: Openning winter werk (HGJB)
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
139 vers 8 en 14
Psalm
37 vers 2 en 3
Psalm
37 vers 15
Psalm
146 vers 4, 5 en 6
Psalm
146 vers 7 en 8
Psalm
35 ers 13

De opening van het winterwerk is een mooie aanleiding om dan ook juist de diaconiecollecte te bestemmen voor het jeugdwerk in onze gemeente.

Wekelijks komen onze jongeren bij elkaar rondom een geopende bijbel op catechisatie en clubs.

Om hen en de leiding te helpen in het onderzoeken van de bijbel worden diverse materialen gebruikt van de HGJB, daar zijn ook kosten aan verbonden.

Daarom willen we u vragen om financieel bij te dragen om dit belangrijke werk mogelijk maken.

Maar bovenal vragen we uw gebed om leiding van de Heilige Geest voor de jeugd in onze gemeente