Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 26 februari 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Prop. J. G. Macdaniel - Nw.Lekkerland
Thema:
Schriftlezing: Zefanja 3
Tekst voor de prediking: vers 17

Collectes:

1. Diaconie: IZB
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
143 vers 10 en 11
Psalm
63 vers 1 en 2
Psalm
53 vers 6
Psalm
45 vers 2
Psalm
22 vers 3 en 4
Psalm
103 vers 5

De HEERE

1. is een Held

2. Hij verlost en

3. Hij verheugt Zich in mensen

 

De diaconiecollecte zal deze zondag bestemd zijn voor het werk van de IZB

( Vereniging voor zending in Nederland)

Geen zending in veraf gelegen streken in de wereld, maar deze keer voor zending in ons eigen land.

IZB is een missionaire organisatie binnen de protestantse kerk in Nederland.

De IZB stimuleert, adviseert met toerusting-cursussen en materiaal aan gemeenten die daarom verzoeken.

Ook zijn in grotere steden verschillende missionaire werkers werkzaam met steun van de IZB.

Van harte het werk van deze organisatie aanbevolen in uw gebed en gave.