Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 26 februari 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. C.N. van Dis - Nieuwengein
Thema: Door Jezus geroepen
Schriftlezing: Jesaja 55 vers 1-9 en Markus 2 vers 13-17
Tekst voor de prediking: Markus 2 vers 16

Collectes:

1. Diaconie: Vereniging voor zending in Nederland)
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
143 vers 1 en 5
Psalm
86 vers 3 en 6
WeerklankLied
242 vers1 en 2
Psalm
65 vers 2 en 3
Gebed des Heeren
vers 6 en 9
WeerklankPsalm
103 vers 3 en 9

De diaconiecollecte zal deze zondag bestemd zijn voor het werk van de IZB

( Vereniging voor zending in Nederland)

Geen zending in veraf gelegen streken in de wereld, maar deze keer voor zending in ons eigen land.

IZB is een missionaire organisatie binnen de protestantse kerk in Nederland.

De IZB stimuleert, adviseert met toerusting-cursussen en materiaal aan gemeenten die daarom verzoeken.

Ook zijn in grotere steden verschillende missionaire werkers werkzaam met steun van de IZB.

Van harte het werk van deze organisatie aanbevolen in uw gebed en gave.