Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 26 maart 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Weggedrukt
Schriftlezing: Psalm 22 vers 1-19, Mattheüs 27 vers 39-43
Tekst voor de prediking: Psalm 22 vers 7b-9

Collectes:

1. Diaconie: ZOA
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
146 vers 3 en 5
Psalm
31 vers 1, 3 en 4
Psalm
79 vers 4
WeerklankLied
160 vers 1 en 2
WeerklankLied
154 vers 1 - 3
Psalm
72 vers 2 en 11

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de ZOA.

Voor miljoenen vluchtelingen is er geen plaats. Talloze vluchtelingen wereldwijd zijn hun thuis kwijtgeraakt.

Zij zoeken in eigen land of over de grens naar een veilige plek. Maar lang niet altijd zijn ze welkom.

Steeds vaker weigeren gemeenschappen en overheden nog meer mensen op te nemen.

ZOA geloofd dat elk mens kostbaar is in Gods ogen. Daarom zetten zij zich in voor mensen op de vlucht.

Zij zorgen in getroffen gebieden voor onderdak, eten, schoon drinkwater en psychosociale hulp.

Of het nu gaat om aardbeving slachtoffers in Turkije, Syrische vluchtelingen in Irak, Rohingya in Myanmar of ontheemden in Oekraïne.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.