Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 26 maart 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. G. J. Glismeijer - Vreeswijk
Thema: En meteen kraaide de haan
Aanvangstekst: Johannes 13 vers 1
Schriftlezing: Jesaja 53 vers 1-3 en Johannes 18 vers 12-27
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: ZOA
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
146 vers 4 en 8
Psalm
146 vers 1 en 3
Psalm
118 vers 14
WeerklankLied
153 vers 1, 2 en 3
WeerklankLied
149 vers 1 en 2
Psalm
72 vers 10 en 11

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de ZOA.

Voor miljoenen vluchtelingen is er geen plaats. Talloze vluchtelingen wereldwijd zijn hun thuis kwijtgeraakt.

Zij zoeken in eigen land of over de grens naar een veilige plek. Maar lang niet altijd zijn ze welkom.

Steeds vaker weigeren gemeenschappen en overheden nog meer mensen op te nemen.

ZOA geloofd dat elk mens kostbaar is in Gods ogen. Daarom zetten zij zich in voor mensen op de vlucht.

Zij zorgen in getroffen gebieden voor onderdak, eten, schoon drinkwater en psychosociale hulp.

Of het nu gaat om aardbeving slachtoffers in Turkije, Syrische vluchtelingen in Irak, Rohingya in Myanmar of ontheemden in Oekraïne.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.