Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 26 mei 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. G. Herwig - Hoge Hexel
Thema: Van Pinksteren tot Voleinding. Door welke Geest/geest worden we geleid?!
Schriftlezing: Jesaja 55 vers 6-11 en Openbaring 22 vers 6-12
Tekst voor de prediking: Openbaring 22 vers 11

Collectes:

1. Diaconie: Stichting Open Doors
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
47 vers 1 en 4
Psalm
16 vers 3 en 4
Psalm
16 vers 6
WeerklankPsalm
15 vers 1 en 2
Psalm
17 vers 3
WeerklankLied
100 vers 1, 2 en 7

Op deze zondag voor de vervolgde kerk collecteren we voor stichting Open Doors

Vervolg worden omdat je christen bent? Het is voor ruim 365 miljoen christenen in de wereld de realiteit. Op zondag naar de kerk kunnen is voor hen niet vanzelfsprekend. Samenkomen met andere christenen voor Bijbelstudie of in een boekwinkel een Bijbel kopen evenmin. Er zijn christenen die gevangen zitten, worden gemarteld of door hun familie verbannen zijn om hun geloof in Jezus Christus. Het aantal van 365 miljoen christenen is een duizelingwekkend groot getal. Dit betekent dat wereldwijd één op de zeven christenen te maken heeft met vervolging. Open Doors werk in zo’n vijftig landen waar christenen vervolgd en verdrukt worden. Zij brengen Bijbels en christelijke lectuur in landen die daarvoor gesloten zijn. Ze leiden ook kerkleiders op en geven praktische hulp zoals traumazorg en noodhulp, maar ook financiële hulp aan deze vervolgde christenen. Dit belangrijke maar ook gevaarlijke werk kunnen ze doen omdat ze geloven dat wanneer een lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor. 12:26). Open Doors gelooft ook zeker in Jezus opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het evangelie.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen en laten we als gemeente ook biddend om deze vervolgde medebroeders en zusters heen staan.