Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 26 december 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. B. E. de Weerd - Papendrecht
Thema: Waar komt Jezus vandaan?
2e kerstdag
Schriftlezing: Johannes 1 vers 1-18
Tekst voor de prediking: vers 14

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
19 : 1
Psalm
145 : 2
Lofzang van
Zacharias : 4
Psalm
113 : 2
Psalm
96 : 4
Psalm
150 : 1
Weerklank
125 : 1 en 3