Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 26 december 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Verschenen: de werken van de duivel verbroken
Schriftlezing: Mattheüs 2 vers 1-18, 1 Johannes 3 vers 1-9
Tekst voor de prediking: 1 Johannes 3 vers 8b

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
19 : 1
Lofzan van
Maria : 4
Gebed des
Heeren : 3
Psalm
72 : 7
Psalm
33 : 9