Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 27 februari 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Prof. Dr. G. van der Brink - Woerden
Thema: Hoe kan je geloven
Schriftlezing: Deuteronomium 18 vers 15 - 22, Johannes 5 vers 37 - 47
Tekst voor de prediking: Johannes 5 vers 44

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
34 : vers 1
Psalm
46 vers 1 en 5
Psalm
19 vers 7
Psalm
115 vers 1 en 5
Psalm
56 vers 5 en 6
Psalm
89 vers 8 en 12