Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 27 maart 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. J.A.H.Jongkind - Langerak
Thema: Ik ben het
Schriftlezing: Markus 14 vers 53 - 65
Tekst voor de prediking: vers 62a

Collectes:

1. Diaconie: Stichting Christian Children Relief (CCR).
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
42 vers 5
Psalm
88 vers 1 en 8
Psalm
38 vers 21
Psalm
35 vers 1 en 13
Psalm
34 vers 11
Psalm
27 vers 4 en 5