Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 28 april 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. D. J. Budding - Waarde
Thema: Christus met Zijn kerk
Schriftlezing: Johannes 18 vers 25-33, Mattheüs 28 vers 16-20
Tekst voor de prediking: Mattheüs 28 vers 20

Collectes:

1. Diaconie: stichting Dorcas.
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
52 vers 5 en 7
Psalm
89 vers 9 en 15
Psalm
99 vers 2
Psalm
46 vers 1, 2 en 4
Psalm
94 vers 8
Psalm
89 vers 20

 

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de stichting Dorcas.

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging.

Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al meer dan 35 jaar aan

hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.