Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 28 april 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. D. J. Budding - Waarde
Thema:
Schriftlezing:
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: stichting Dorcas.
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
Psalm
Psalm
Psalm
Psalm
Psalm

 

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de stichting Dorcas.

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging.

Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al meer dan 35 jaar aan

hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.