Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 28 mei 09:45 - 11:15

Info

Voorganger: Ds. G. Herwig - Hoge Hexel
Thema: Heerlijk vervuld!
1e Pinksterdag
Schriftlezing: Johannes 14 vers 15-20, Handelingen 1 vers 13 -14 en 2 vers 1 - 4a
Tekst voor de prediking: Handelingen 2 vers 1 en 4a

Collectes:

1. Diaconie: GZB Pinkster collecte
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Pinksterliederen
Psalm
118 vers 12 en 13
Psalm
118 vers 14
WeerklankLied
588 vers 1, 2 en 4
Psalm
72 vers 9
WeerklankLied
225 vers 1 en 2

Liederen Pinksteren 2023

Pinksterfolder 2023

Pinkstercollecte GZB 2023

Kerken toerusten in Albanië

De GZB-pinkstercollecte is bestemd voor Albanië. De protestantse kerken daar zijn jong en klein, maar willen graag anderen bereiken met het Evangelie.

De GZB helpt hen graag hiermee! Zendingswerker Aad van der Maas verzorgt in verschillende gemeenten lessen over thema’s zoals discipelschap, diaconaat en jeugdwerk. De jonggelovige Hajrid zegt: “We kijken er altijd naar uit dat Aad bij ons komt. De lessen zijn belangrijk, gaan over de basale dingen van het geloof en zijn heel praktisch.”

Helpt u mee door royaal te geven?

Hoe kunt u bijdragen?

  • Gebruik de collectemethode van uw gemeente.
  • Doneer via Tikkie, gzb.nl/pinkstercollecte of de antwoordkaart in de collectefolder.
  • Blijf bidden voor het zendingswerk.