Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 28 augustus 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: De wet, een zegen die te kennen
Schriftlezing: Romeinen 7
Tekst voor de prediking: Zondag 44 - Gods liefde, wat is zij wonderlijk groot

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
72 vers 1 en 6
Psalm
19 vers 1 en 4
Psalm
73 vers 13
Psalm
106 vers 1, 2 en 3
Psalm
63 vers 2
Psalm
131 vers 1, 2 3 en 4