Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 28 november 09:30 - 11:00

Info

Voorganger: Ds. W.C. Meeuwse - Sliedrecht
Thema:
Viering Heilig Avondmaal
Schriftlezing: Lukas 1 vers 67 - 79
Tekst voor de prediking: Lukas 1 vers 74 en 75

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Voorzang Psalm
32 : 4
Psalm
27 : 7
Psalm
25 : 6
Psalm
25 : 7
Psalm
26 : 3
Psalm
26 : 2
Lofzang van
Maria : 3
Lofzang van
Zacharias : 1

Tafel lezing: Lukas 1 vers 46-55

Schalen op de tafel zijn bestemd voor: Stichting Gave