Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 28 november 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Wat schitterend, wat mooi
Viering en dankzegging Heilig Avondmaal
Schriftlezing: Zacharias 9 vers 1-17
Tekst voor de prediking: Zacharias 9 vers 11-17

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Voorzang Psalm
32 : 4
Psalm
40 : 2
Psalm
89 : 3
Tafel Psalm
23 : 1
Psalm
23 : 3
Psalm
47 : 3
Psalm
89 : 2

Tafel lezing: Zefanja 3 vers 16-20

Schalen op tafel zijn bestemd voor: stichting Gave