Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 29 januari 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. C. Doorneweerd - Strijen
Thema: Bevrijding in bezet gebied: driemaal een gebed
Schriftlezing: Markus 5 1-20 , 1 Kronieken 5 vers 11-17
Tekst voor de prediking: Markus 5 vers 12,17 en 18

Collectes:

1. Diaconie: St. Ontmoeting
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
142 vers 4 en 5
Psalm
84 vers 1 en 4
Psalm
67 vers 2
Psalm
142 vers 5 en 7
Psalm
37 vers 9 en 10
WeerklankPsalm
68 vers 8 en 13