Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 29 mei 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. L. Hak - IJzendoorn
Thema: Er komen stromen van zegen
Schriftlezing: Jesaja 43 vers 14 - 44 vers 5
Tekst voor de prediking: Jesaja 43 vers 14 en Johannes 7 vers 37

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
42 vers 1
Psalm
103 vers 8 en 9
Psalm
25 vers 2
Psalm
119 vers 86
Psalm
63 vers 1 en 4
Psalm
143 vers 10
Psalm
119 vers 3

Vragen bij de preek:

Waarom profeteerde Jesaja over Israël als een dorstig en droog land?

Kan dat van ons land ook gelden? En van ons persoonlijk?

 

Profetie en belofte van een stroom van levend water.

Wat doet regen met de droge en harde grond?

Wat doen de stromen van de Geest met een ‘dorstige en droog/hard’ hart?

Wat is de verder doorwerkende rijke zegen van dat levende water en die stromen op het droge, die Jesaja profeteert en Jezus belooft?