Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 29 oktober 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Mens geworden
Schriftlezing: Johannes 1 vers 1 - 14 en Lukas 1 vers 26 - 37
Tekst voor de prediking: Nicea 5

Collectes:

1. Diaconie: Gevangenenzorg Nederland
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
40 vers 4 en 8
Lofzang van
Maria vers 1 en 3
Psalm
43 vers 3 en 4
WeerklankLied
478 vers 1, 2, 4 en 5
WeerklankLied
128 vers 1 - 5
Psalm
73 vers 12 en 13

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor Gevangenenzorg Nederland.

De ouderen uit de gemeente hebben van het werk van deze stichting al wat kunnen horen op de afgelopen ouderen-kontaktmiddag.

Ook een gevangene, iemand die we misschien het liefst zo veel mogelijk mijden, is onze naaste.

Vrijwilligers van deze stichting bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning te bieden. Om hulp te kunnen blijven bieden zijn financiële middelen hard nodig.

Van harte aanbevolen in uw en jou voorbede en gave.