Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 30 januari 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. K. Hak - Lienden
Thema:
Schriftlezing: Johannes 1 vers 35 - 52
Tekst voor de prediking: vers 35 - 47

Collectes:

1. Diaconie: Wycliffe Bijbelvertalingen
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
33 vers 1
Psalm
103 vers 8 en 9
Psalm
122 vers 1
Psalm
116 vers 1
Psalm
42 vers 1
Psalm
113 vers 3
Psalm
67 vers 1

De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor Wycliffe Bijbelvertalers.

Het doel van Wycliffe Bijbelvertalers is dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel, Gods Woord in zijn eigen taal.

Er is Bijbelvertaalwerk in uitvoering voor veel taalgroepen die Gods Woord nog niet hebben in hun eigen taal, of alleen delen ervan.

Hun visie is dat harten en levens wereldwijd vernieuwd worden door de Bijbel.

Zij geven hiermee invulling aan de zendingsopdracht in Mattheüs 28:19 om alle volken tot Zijn leerlingen te maken.

Van harte dit werk ter ondersteuning bij u en jou aanbevolen.