Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 30 januari 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Prop. A. van Kralingen - Ridderkerk
Thema:
Schriftlezing: Mattheüs 11 vers 1 - 19
Tekst voor de prediking: vers 1 - 19

Collectes:

1. Diaconie: Wycliffe Bijbelvertalingen
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
33 vers 8
Psalm
71 vers 2
Psalm
71 vers 3 en 17
Weerklank
494 vers 1, 4 en 5
Psalm
48 vers 6
Psalm
69 vers 13

De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor Wycliffe Bijbelvertalers.

Het doel van Wycliffe Bijbelvertalers is dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel, Gods Woord in zijn eigen taal.

Er is Bijbelvertaalwerk in uitvoering voor veel taalgroepen die Gods Woord nog niet hebben in hun eigen taal, of alleen delen ervan.

Hun visie is dat harten en levens wereldwijd vernieuwd worden door de Bijbel.

Zij geven hiermee invulling aan de zendingsopdracht in Mattheüs 28:19 om alle volken tot Zijn leerlingen te maken.

Van harte dit werk ter ondersteuning bij u en jou aanbevolen.