Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 30 april 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Prop. A. A. Teeuw - Ridderkerk
Thema: Hoe ziet onze toekomst er uit
Schriftlezing: Lukas 9 vers 22-27 en Johannes 21 vers 17-22
Tekst voor de prediking: Johannes 21 vers 18

Collectes:

1. Diaconie: De Hoop
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
147 vers 1 en 4
WeerklankPsalm
16 vers 3 en 5
Psalm
130 vers 4
Psalm
116 vers 1, 2 en 4
WeerklankLied
471 vers 1 en 2
Psalm
73 vers 13 en 14
Twee coupletten
1 en 6 van het Wilhelmus.

Iedereen kan in het leven tegen problemen aanlopen waar je zelf niet zomaar uitkomt. Soms kan een specifieke gebeurtenis alles op zijn kop zetten. Soms loop je op tegen jezelf of je onvermogen om dingen te veranderen. Je merkt misschien dat je jezelf niet meer in de hand hebt, of dat je maar niet verder komt. Je voelt je belemmert door angst, boosheid of je voelt je somber. Misschien weet je al wat er met je aan de hand is, misschien nog niet.

Wanneer er problemen zijn ontstaan en je hulp wilt, zoeken we met jou op welke gebieden herstel nodig is. We zoeken passende hulp voor jouw situatie en willen je gedurende de behandeling hoop en perspectief bieden en daarmee uitzicht op een nieuw leven. De weg ernaar toe gaan we samen. We respecteren wie je bent, of je ons geloof nu deelt of niet. Ieder mens is bij ons welkom. We geloven dat je waardevol bent en dat er hoop is om verder te komen.

“Als ik terugdenk aan de periodedat ik hulp kreeg, emotioneert medat nog steeds: ik was geenonderdeel van een systeem, maar ikwerd echt gezien.”

Herstel in een liefdevolle omgeving

Mensen worden bij De Hoop gezien. We bieden hen hoop en werken samen aan herstel in een liefdevolle omgeving. Goede, deskundige zorg mét een hoopvol toekomstperspectief, dat is waar wij iedere dag voor gaan. De Hoop is een christelijke ggz-instelling met een krachtige boodschap. Vanuit onze deskundigheid en met als bron ons geloof, bieden we hulp aan mensen, ongeacht hun achtergrond, wanneer zij te maken hebben met psychische problemen of verslavingsproblemen. We bieden onze hulp in Amersfoort, Dordrecht, Houten, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen (Polikliniek Zeeland).

ggz-zorg en meer

We bieden je goede ggz-zorg. Je kunt vertrouwen op de deskundigheid van onze professionals die samen met jou werken aan herstel. Behandeling is altijd maatwerk, voor niemand hetzelfde. We stellen jou centraal, met het probleem waarmee je bij ons aanklopt. Maar we kijken ook verder dan dat! We kijken daarom niet alleen naar de aandoening of de verslaving die je wellicht hebt, maar ook naar de gevolgen hiervan voor andere terreinen in je leven. Hoe gaat het in je relatie, in je werk, je woonsituatie? We geloven dat je als mens gemaakt bent om in relatie te leven met jezelf, anderen, de schepping en met God. Daarom kijken we met jou op welke van deze gebieden hulp nodig is.